ایمنی، بهداشت و محیط زیست- افراد
افراد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 
اعضاء کمیته  HSE دانشگاه:   
ریاست دانشگاه : جناب آقای دکتر علی حسن بیگی
معاونت پژوهشی و فناوری: جناب آقای دکتر محمد دلنواز
معاونت اداری مالی: جناب آقای دکترمحمدحسین کریم
معاونت دانشجویی: جناب آقای دکترمحمود گنج بخش
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر غلامعلی معصومی نیا
رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: جناب آقای دکترپژمان معتمدی

رئیس دانشکده فنی مهندسی : جناب آقای دکترمهدی زمانیان
رئیس دانشکده شیمی: جناب آقای دکتر مجید ماستری فراهانی
رئیس دانشکده فیزیک:جناب آقای دکتر محمدحسین مجلس آراجهرمی
رئیس دانشکده علوم زیستی: سرکار خانم دکتر فرزانه نجفی
رئیس دانشکده علوم زمین: جناب آقای دکتر محمد نخعی
مدیرآزمایشگاه مرکزی: جناب آقای دکتر مصطفی اسماعیلی
رئیس حراست: جناب آقای دکتر سید مروت افتخاری
کارشناس HSE :سرکار خانم مهندس شیرین اخوان

مسئولین ایمنی دانشکده ها:
مسئول ایمنی دانشکده علوم زیستی: سرکار خانم دکتر آزاده نیک نژاد
مسئول ایمنی دانشکده علوم زمین: جناب آقای دکتر مجید قاسمی سیانی
مسئول ایمنی دانشکده شیمی: سرکار خانم دکتر صدیقه عابدان زاده
مسئول ایمنی دانشکده فنی و مهندسی: جناب آقای دکتر مصطفی اسماعیلی
مسئول ایمنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: جناب آقای دکتر صادق امانی شلمزاری
ماموران ایمنی دانشکده ها:
مامور ایمنی دانشکده شیمی:سرکار خانم نکیسا نبی زاده
مامور ایمنی دانشکده علوم زیستی: سرکار خانم مریم سردابی
مامور ایمنی دانشکده علوم زمین: جناب آقای ابراهیم نادری
مامور ایمنی دانشکده فنی و مهندسی: جناب آقای شیخ حسنی
مامور ایمنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: سرکار خانم اعظم احمدی
 اعضا کمیته دانشجویی:
سرکار خانم فهیمه فرزانه پور
سرکار خانم طاهره عربی
سرکار خانم محدثه جعفری
سرکار خانم ساحل مختاری
نشانی مطلب در وبگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست:
http://khu.ac.ir/find-114.26287.61087.fa.html
برگشت به اصل مطلب