ایمنی، بهداشت و محیط زیست- ارتباط با ما
ارتباط با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
نشانی: ۱.تهران،خیابان شهید مفتح،نرسیده به خیابان انقلاب،پلاک ۴۳        کدپستی: ۱۴۹۱۱_۱۵۷۱۹  تلفن : ۳_۸۸۳۲۹۲۲۰_۰۲۱
            ۲.کرج،انتهای خیابان شهید بهشتی،میدان دانشگاه،دانشگاه خوارزمی    کدپستی: ۳۷۵۵۱_۳۱۹۷۹ تلفن : ۳۴۵۷۹۶۰۰_۰۲۶
ایمیل:   Hse.khu.۹۹gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست:
http://khu.ac.ir/find-114.25522.58847.fa.html
برگشت به اصل مطلب