ایمنی، بهداشت و محیط زیست- هدف
هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 
هدف از تشکیل کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، ارتقای ضریب ایمنی سلامت و محیط زیست فعالیت های تحقیقاتی متنوع و اهتمام در جهت جلوگیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام آزمایش‌ های مختلف فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ سلامت افراد و محیط زیست با به کار بستن شیوه ‌های علمی و استاندارد های لازم در کلیه ی اماکن دانشگاه می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست:
http://khu.ac.ir/find-114.26285.61085.fa.html
برگشت به اصل مطلب