ایمنی، بهداشت و محیط زیست- دوره های آموزشی
دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/5 | 
اولین دوره آموزشی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ها برای ماموران ایمنی  در تاریخ ۱۸ و ۱۹ شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.
دومبن کارگاه آموزشی الزامات مدیریت HSE با همکاری اداره توانمندسازی کارکنان در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.
اولین کارگاه آموزشی نظام آراستگی محیط کار با همکاری اداره توانمندسازی کارکنان در تاریخ های ۱۰ ، ۱۷ و ۲۴ بهمن های ۱۴۰۰ برگزار گردید.
 

 
نشانی مطلب در وبگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست:
http://khu.ac.ir/find-114.25516.58880.fa.html
برگشت به اصل مطلب