افراد

 | تاریخ ارسال: 1399/8/8 | 
اعضاء کمیته  HSE دانشگاه:   
ریاست دانشگاه : جناب آقای دکتر عزیزاله حبیبی
معاونت پژوهشی و فناوری: جناب آقای دکتر جمشید شنبه زاده
معاونت اداری مالی: جناب آقای دکترمحمدحسین مجلس آرا
معاونت دانشجویی: جناب آقای دکتر احمد زنگانه
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر محمدحسین عبداللهی
رئیس دانشکده فنی مهندسی : جناب آقای دکتر علی معصومی
رئیس دانشکده شیمی: جناب آقای دکتر علیرضا حریفی
رئیس دانشکده فیزیک:جناب آقای دکتر محمدعلی گنجعلی
رئیس دانشکده علوم زیستی: سرکار خانم دکتر فرزانه نجفی
رئیس دانشکده علوم زمین: جناب آقای دکتر جهانبخش دانشیان
مدیرآزمایشگاه مرکزی: سرکار خانم دکترالهه امینی
رئیس حراست: جناب آقای دکتر سید مروت افتخاری
کارشناس HSE :جناب آقای دکترمحمد علی زاهد
کارشناس HSE :جناب آقای دکتر فردی
کارشناس HSE :سرکار خانم مهندس شیرین اخوان

مسئولین ایمنی دانشکده ها:
مسئول ایمنی دانشکده علوم زیستی: سرکار خانم دکتر آزاده نیک نژاد
مسئول ایمنی دانشکده علوم زمین: جناب آقای دکتر مجید قاسمی سیانی
مسئول ایمنی دانشکده شیمی: سرکار خانم دکتر صدیقه عابدان زاده
مسئول ایمنی دانشکده فنی و مهندسی: جناب آقای دکتر مصطفی اسماعیلی
مسئول ایمنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: جناب آقای دکتر صادق امانی شلمزاری
ماموران ایمنی دانشکده ها:
مامور ایمنی دانشکده شیمی:سرکار خانم نکیسا نبی زاده
مامور ایمنی دانشکده علوم زیستی: سرکار خانم مریم سردابی
مامور ایمنی دانشکده علوم زمین: جناب آقای ابراهیم نادری
مامور ایمنی دانشکده فنی و مهندسی: جناب آقای شیخ حسنی
مامور ایمنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی: سرکار خانم اعظم احمدی
 اعضا کمیته دانشجویی:
سرکار خانم فهیمه فرزانه پور
سرکار خانم طاهره عربی
سرکار خانم محدثه جعفری
سرکار خانم ساحل مختاری

دفعات مشاهده: 3213 بار   |   دفعات چاپ: 303 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر